Dvě Kopy

propozice

Návrat zpět

Přihlášky:

Uzávěrka závazných přihlášek končí dne 21.7.2022 ve 20:00 hodin a tím současně končí poslední možnost zajistit si startovní čísla a trička, kterých bude vyrobeno omezené (objednané) množství. Je možné se samozřejmě přihlásit i po tomto termínu až do dne STARTu (včetně) nebo do naplnění limitu v počtu startujících - organizátor si vyhrazuje právo ukončit přihlášky dříve, pokud počet přihlášených dosáhne limitního stavu.

Po výše uvedeném termínu přihlášky pokračují do pátku 29.7.2022 - 9:00 hodin, ale již bez zajištění objednávky.


Prezentace a poslední přihlášky v prostoru STARTU a CÍLE :

pátek 29.7.2022            18:00 - 20:00

sobota 30.7.2022            6:30 - 7:10


DOPORUČUJEME pátek !!!

V sobotu ráno bude nejpozději v 7:15 prezentace přerušena. Do té doby se všichni pozdní příchozí registrovat nezvládnou, takže následně nestihnou hromadný start a vyjedou na trať se zpožděním za ostatními) Pozn.: Nepřihlášení v předstihu na www mají mnohdy v pátek poslední možnost ještě získat nevyzvednutá trička a poslední startovní čísla

Start:               07:30 hodin

Místo startu:    Restaurace Kovárna, Slunná ulice 186., Jeseník, Czech Republic

Místo cíle:        Restaurace Kovárna

Dojezd do cíle v intervalu 17.00 - 21.00 hodin. Při dojezdu před intervalem může být účastník diskvalifikován !!

Startovné:

150,- Kč (Dvě kopky 70,- Kč)
Účastník obdrží : Startovní číslo (objednané), turistickou nebo navigační mapu trasy, občerstvení na trase (Dvě kopky na startu)

Stanoviště občerstvení : Videlské sedlo, Františkov

Objednávka:

Pamětní tričko:      250,- Kč 

(Nepovinné ! Zájemci ale musí objednat do uzávěrky 21.7.2022, 20:00 hodin)

Vyhlášení výsledků:

Do 21:00 vyhlášení vítěze v cíli trasy

Určení vítěze:           Losováním

Následuje MiniTombola


Závěr:

Volná zábava / diskuse o maratonu / hojení sedacích partií / nová bikerská přátelství / konzumace multivitamínů / ... možná i hudební nástroje / zpěv / ... až do ranních hodin


Souběžná akce: DVĚ KOPKY

Naučná "KOPKOVÁ" stezka nezklame jak cyklisti a milovníky přírody, tak i hledače krásných výhledů. Je vedena oblastí řady lesních pramenů, které jsou součástí dvou lázeňských komplexů. V prolukách mezi stromy se objevují panoramata s výhledem na nejvyšší horu Moravy Praděd, který se pyšní i nejvyšším bodem v Česku (s televizní věží). Finále cesty končí pohledem na nepřehlédnutelný masiv Obří Skály-Šerák.

Účastník obdrží startovní číslo a podrobnou mapu. Neznalé provedou trasou horské vůdkyně z řad pořadatelek, které se zúčastňují každoročně. Pro přihlášení, startovní čísla a trička platí stejné podmínky, jako pro Dvě Kopy.

Délka trasy:
30 km
Čas startu :
10.00 hodin


Motto:

Příjemné vyplnění časové mezery mezi ranní prezentací a odpoledním dojezdem maratonců do cíle, vhodné pro rodiče s dětmi

Návrat zpět