Dvě Kopy

propozice

Návrat zpět

Přihlášky:

Uzávěrka závazných objednávek končí dne 20.7.2024 ve 24:00 hodin a tím současně končí poslední možnost zajistit si startovní čísla a trička, kterých bude vyrobeno omezené množství. Je možné se samozřejmě přihlásit i po tomto termínu až do dne STARTu (včetně) nebo do naplnění limitu v počtu startujících - organizátor si vyhrazuje právo ukončit přihlášky dříve, pokud počet přihlášených dosáhne limitního stavu.

Po výše uvedeném termínu přihlášky pokračují do čtvrtka 25.7.2024, ale již bez zajištění objednávky trička nebo čísla.


Poslední přihlášky v prostoru START / CÍL :

pátek 26.7.2024 18:00 - 20:00 !!! (doporučeno)

(v nouzi) sobota 27.7.2024 6:30 - 7:00

V sobotu ráno bude nejpozději v 7:00 prezentace přerušena. Do té doby se všichni pozdní příchozí registrovat nezvládnou, takže následně nestihnou hromadný start a vyjedou na trať se zpožděním za ostatními) Pozn.: Nepřihlášení v předstihu na www mají mnohdy v pátek poslední možnost ještě získat nevyzvednutá trička a poslední startovní čísla


Prezentace účastníků v prostoru START / CÍLE :

pátek 26.7.2024 18:00 - 20:00 !!! (doporučeno)

(v nouzi) sobota 27.7.2024 6:30 - 7:00


Start:   27.7.2024  |  7:30 hodin

Místo startu:    Restaurace Kovárna, Slunná ulice 186., Jeseník, Czech Republic

Místo cíle:        Restaurace Kovárna

Dojezd do cíle v intervalu 17.00 - 21.00 hodin. Při dojezdu před intervalem může být účastník diskvalifikován !!

Startovné:

150,- Kč (Dvě kopky 100,- Kč)
Účastník obdrží : Startovní číslo (objednané), turistickou nebo navigační mapu trasy, občerstvení na trase (Dvě kopky na startu)

Stanoviště občerstvení : Videlské sedlo, Františkov

Objednávka:

Pamětní tričko:      250,- Kč 

(Nepovinné ! Zájemci ale musí objednat do uzávěrky 20.7.2024, 24:00 hodin)

Vyhlášení výsledků:

Do 21:00 vyhlášení vítěze v cíli trasy

Určení vítěze:           Losováním

Následuje MiniTombola


Závěr:

Volná zábava / diskuse o maratonu / hojení sedacích partií / nová bikerská přátelství / konzumace multivitamínů / ... možná i hudební nástroje / zpěv / ... až do ranních hodin


Souběžná akce: DVĚ KOPKY

Naučná "KOPKOVÁ" stezka nezklame jak cyklisti a milovníky přírody, tak i hledače krásných výhledů. Je vedena oblastí řady lesních pramenů, které jsou součástí dvou lázeňských komplexů. V prolukách mezi stromy se objevují panoramata s výhledem na nejvyšší horu Moravy Praděd, který se pyšní i nejvyšším bodem v Česku (s televizní věží). Finále cesty končí pohledem na nepřehlédnutelný masiv Obří Skály-Šerák.

Účastník obdrží startovní číslo a případně podrobnou mapu. Výlet s plánovanými zastávkami se jede společně v kolektivu , s možností korekce vzhledem k počasí. Opět platí, že účastníci mladší 18-ti let musí mít DOHLED a účastníci mladší 12-ti let musí mít DOZOR osoby starší 18-ti let). Pro přihlášení, startovní čísla a trička platí stejné podmínky, jako pro Dvě Kopy.


Délka trasy: 30 km

Čas startu : 10.00 hodin


Motto:

Určeno například pro partnery/partnerky maratonců, kteří/které si na maratonský výlet netroufají. Výlet jim poslouží jako příjemné vyplnění časové mezery mezi ranní prezentací a odpoledním dojezdem do cíle. Trasa je volena tak, aby byla s opatrností vhodná i pro rodiče s dětmi.

Návrat zpět