Frývaldovký DoCENT

propozice

Návrat zpět

Pozn.:S poslední časovkou roku 2013 byla ukončena aktuálnost uvedených propozic.Nyní v době "pouhé" nostalgické vyjížďky slouží jen pro připomenutí ...

Startovní desatero:

I. Cyklistická časovka se specifickými pravidly

II. Startovné - pamětní startovní číslo cca 50,-

III. Závod pouze pro singl MTB / TREKING

IV. Prezentace 12.00 - 13.15 (konec vážení 13.30)

V. START - Restaurace Kovárna (Bukovice) 14.00

VI. Trasa vedena tzv. "Starou Rejvízskou"

VII. CÍL - bufet na Rejvízu

VIII. Každý účastník je dovažován na 99 kg (težší má smůlu)

IX. Vyhlášení vítězů a ukončení závodu v místě startu - 17.00

X. Volná zábava od 17.30

Upřesnění desatera:

 • Každý účastník nastoupí se závažím, odpovídajícím váze 99 kg / ženy 79 kg (osoba+závaží) - váha kola se nezapočítává (viz. níže).
 • V případě váhy nižší, bude dovážen na startu způsobem vhodným pro pořadatele (Pozn.: organizátor nezaručuje pohodlné umístění závaží!)
 • Dovážením nad 10kg zaplatí účastník smluvní pokutu "1ks ZELENÉ" při vážení - bude využito organizátory k vlastní konzumaci během závodu.
 • Prezentace od 12.00 -13.15 hod - zápis, losování startovních čísel, vážení, dovažování ...
 • Ukončení příprav 30 minut před startem! Pozor - musíte stihnout i kontrolní vážení - popřípadě "dovážení" do 13.30 hod, následované upevněním na kolo nebo hřbet. Přijďte proto včas, jinak nestihnete start!
 • Start 14.00 hod v 10-ti sekundových intervalech v pořadí dle vylosovaných čísel
 • V cíli na Rejvízu u bufetu proběhne opětovné kontrolní vážení! (ještě před konzumací)
 • Po návratu zpět na Kovárnu je po dobu čekání povolena konzumace dopingových látek
 • Po oficiálním vyhlášení vítězů následuje volná zábava do pozdních (brzkých) hodin
 • Občerstvení: po celou dobu Restaurace Kovárna, v cíli časovky bufet u "Noskárny"

Něco pro spekulanty:

Co nemůže "spekouš" započítat do váhy:

 • vše co je nezbytnou součástí kola, kterým absolvuje závod
 • teplé oblečení nad rámec cyklistického dresu
 • tachometr
 • světlo
 • hustilku
 • nutnou výbavu umístěnou pod sedlem (duše, nářadí, lepení...)
 • láhev (láhve) s nápojem
 • nosiče a pomůcky na umístění závaží
 • přívěsná zařízení
 • zámek nebo-li "kladku"
 • živého tvora (psa, kočku, natož dítě !)

Protesty:

Protesty možno uplatnit maximálně 10 minut po vyvěšení výsledků. Kauce na podaný protest je 5ks zelené - předává se současně s protestem.
V případě neoprávněného protestu vypijí nominovaní členové rozhodčích kauci zelené na zdraví protestujícího.
V případě oprávněného protestu bude sjednána náprava ve výsledcích... rozhodčí poté vypijí kauci zelené společně s protestujícím!