26. ročnik turistického maratonu Dvě Kopy
... a další akce

Každým rokem pořádáme pro fanoušky terénní cyklistiky periodické toulky krásami jesenických a rychlebských hor v turistickém tempu, započaté tradičně necyklistickou "Zimní kopou NARUBY" v lednu. Další, již ryze cyklistické výlety vedené pod pracovními názvy "Habinský labyrint" a "Vrtule" prověří připravenost každého účastníka na vrcholnou akci roku, kterou je nesoutěžní hobby maratón Dvě Kopy v polovině prázdnin. Cyklistické léto pak uzavírá drsná srpnová třešnička na pomyslném dortu v podobě tří vrcholů, zvaná "Jesenický trojzubec". Na závěr končíme bikový rok humornou podzimní časovkou "Frývaldovský DoCENT" nebo už jen spíše vzpomínkovou vyjížďkou na někdejší humorná klání v netradičních disciplínách

Neváhejte a registrujte se na aktuální ročník Dvě Kopy včas a zajistěte si tak památeční trička a startovní čísla! Termín ukončení přihlášek je dán propozicemi nebo naplněním limitu v počtu startujících - organizátor si vyhrazuje právo ukončit přihlášky dříve, pokud počet přihlášených dosáhne limitního stavu.